بایگانی ماهانه: مه 2011

اشک

استاندارد

سرگردانی درمان دردت را دیده بودی

با چشم انتظاری ظهیر الدوله ام چه میکنی

آرامش صدایم را شنیده بودی

با بیقراری دل بی دوستم چه میکنی

سادگی و مهر کلامم نوشیده بودی

با رفاقتی که به حسد سوزاندی چه میکنی

دست صداقت به هوای مالکیت پس میزدی

با آرزوی شاد زی بدون سنگ صبور چه میکنی

اشک ها بهر غربت به اشتباه عشق ریخته ام

بی این رفیق دیوانه گم شده در سراب چه میکنی

دیروز عاشق سین و امروز یار دگر

در حیرتم با این دل هوس باز چه میکنی

گفته بودم، دوستی سخنی برازنده ترست

اکنون با تازیانه قهر با من چه میکنی

لیالی،

پ.ن. پیشنهاد شبانه همخونه گوگوش که تقدیم میکنم به مسافر دلتنگ

Advertisements