بایگانی برچسب‌ها: ماه

گفتاورد

قرار است که خود باشم
دشوار است
عنصر آب، تحت تاثیر ماه!
او، تو، دگران
دل نگران

قرار است که خود باشم
روان
شاد
نظاره گر
سکوت خیس سنگ
بازی قاصدک و باد
در جریان
نوازش ماهی سیاه کوچولو
شنیدن صدای هملت
سر کشیدن برای دیدن افلیا

روان شو
قرار است که خود باشی

Advertisements

مرگ یک رویا (۶)

استاندارد

آخر فیلم

گفت: اه اینجوری نمیشه! چیزی میخوای؟ بهتری؟ میتونی قهوه بخوری؟

نور آباژور را زیاد کرد. بلند شد و رفت تو آشپزخانه.

گفتم: نه! اینجوری راحتترم. آب برام بیار. بعدم چی اینجوری نمیشه؟

برگشت قهوه را گذاشت جلوی من رو میز. فیلم بعدی را گذاشت توی دی وی دی. اسمش فرشته های جهنمی بود.

گفت: پاشو.

Read the rest of this entry